prototyp

Vad är en prototyp:

Prototyp är termen som används för att hänvisa till det som skapades först och fungerar som en mall eller mall för framtida produktioner .

I produktutveckling är till exempel prototyper en viktig del av projektet, bestående av den fas där praktiska tester utförs med produkten innan den kan ställas till förfogande för storskalig produktion och kommersialisering.

Bilprototyper, till exempel, låter ingenjörer ansvara för att bygga bilen för att kolla in några viktiga saker som skulle vara omöjliga att analysera från en mock-up eller digital simulering, som aerodynamik eller hydrodynamik.

En prototyp behöver inte enbart hänvisa till fysiska produkter utan också till vilken typ av preliminär version av ett datorsystem eller programvara som finns i testfasen.

Läs mer om betydelsen av programvara .

Inte känner sig figurativ av ordet prototyp, det kan fortfarande betyda den perfekta exemplifieringen av stereotypen av en viss typ av sak eller person.

Exempel: "Prototyp av kapitalist", "prototyp av människor", "prototyp av man" och så vidare.

Se även: Betydelsen av stereotypen.

Synonymer av prototyp

 • formen;
 • modell;
 • standard;
 • överföra;
 • matris;
 • original;
 • prov;
 • exempel;
 • representant;
 • arketyp;
 • Prov.