Sök

Vad är sökning:

Att söka är att leta efter något, försöker hitta. När du förlorar något i huset, måste du till exempel leta efter det. Vid utredning, en undersökning kan man också använda ordet sökning.

Bland synonymerna att söka finns orden sök, utreda, söka, sonde, jakt, jakt. Också villkoren försöker arbeta, behandla, begå, begära, fråga och kräva.

Åtgärden att gå efter något eller någon matchas också av ordsökningen. Som i frasen "Han frågar dig, är du säker på att han inte kommer att leta efter honom längre?"

Söker betyder också engagemang för någon aktivitet, strävan att sträva . Som i "efter de dåliga resultaten gick hon för att leta efter hjälp".

På samma sätt är jakten motiverad av attraktion, som biet letar efter blommans nektar.

Att söka är ett verb som härstammar från det latinska ordet procuraare, vilket innebär att ta hand om något. Det bildas av prefixet pro, vilket motsvarar uttrycket "till förmån", läggs till curare, det är "att ta hand om".

Verbetet att leta efter kan vara transitivt, i avsikt att göra sökningar, sökningar, ansträngningar att utföra något eller attraktion. Och intransitive i den mening som tillämpas på lagen, i vilken strävan är att utöva advokatpositionen.

Prognos eller sökning

Det rätta ordet är att söka. Prokururformen existerar inte på portugisiska språket, förvirras med ett sätt att uttala ordet enligt vissa accenter i Brasiliens regioner. Preocurar existerar inte heller.